Dotační poradenství

Poskytujeme komplexní dotační poradenství pro rozvoj vašeho podnikání.

  • 100% úspěšnost připravených projektů
  • více jak 200 mil. Kč získaných dotačních prostředků
  • přes 60 realizovaných projektů zaměřených na investiční a měkké projekty
  • 14+ let praktických zkušeností s dotačním poradenstvím
  • Spolupracujeme se všemi významnými institucemi MZE, MPO, MŽP, MMR, MV,Technologická agentura a další.
  • Zakládáme si důvěryhodnosti, poctivosti, odbornosti, vstřícnosti a zodpovědnosti.

 

Nabízené služby

Dotační audit

Monitorujeme průběžně veškeré výzvy a umíme Vám navrhnout vhodný program a Výzvu pro čerpání prostředků.

Žádost o dotaci

Připravíme kompletní žádost o dotaci obsahující studii proveditelnosti, indikátory, veškeré přílohy a požadavky dle poskytovatele.

Administrace projektu

Jakmile se dozvíme výsledek procesu, zajistíme společně realizaci až po žádost o dotaci a proplacení v souladu s podmínkami dotace včetně návaznosti na účetnictví.

Monitoring a kontroly projektu

Poskytujeme poradenství a asistenci při kontrolách na místě poskytovatele a průběžné vyplňování monitorovacích zpráv.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na telefonu 724 55 88 67 nebo emailu petr.richter@gmail.com.

Nákupní košík